• Е-ПРОДАВНИЦА
  • блог
  • Референци
  • Билтен
  • Каталог

Опрема за полнење со шишиња

Шишиња-полнила-01-280x143

Ние нудиме широк спектар на опрема за изобарско флаширање на производи во заштитна атмосфера CO2 од Пиво тенкови. Едноставно рачно полнење на шишиња, полуавтоматски шишиња за полнење и rinsers, автоматски машини за полнење шишиња, машини за обележување шишиња и машини за ограничување на шишиња.

BFSA-MB200-шише-полнењеНуди објекти за флаширање на пијалаци во шишиња и операции поврзани со полнење шишиња:

акции