• E-SHOP
  • Blog
  • Referencat
  • Gazete
  • Katalog

Gjeni fabrikë birre tuaj

search-fabrikë birre-208x168Optimizuesi ynë i birrës ju ndihmon të kërkoni një konfigurim optimal të fabrikës suaj të birrës. Zgjidhni kapacitetin e kërkuar të prodhimit të birrës ose sistemin e kontrollit, atëherë ju merrni breweries që plotësojnë kërkesat tuaja.

I. Gjej fabrikë birre tuaj sipas kapacitetit vjetor të prodhimit të birrës

II. Gjeni fabrikë birre tuaj sipas llojit të saj dhe kapacitetit të prodhimit të përditshëm të birrës

aksione