• E-SHOP
  • Blog
  • Referencat
  • Gazete
  • Katalog

Lista e çmimeve: Pajisjet për larjen dhe mbushjen e kegjeve

Çmimorja: Pajisjet për shpëlarje, larje, kanalizime dhe mbushje të kegave

Ne ofrojmë këto mjete dhe makina për pastrimin (shpëlarje, larje, sanitizing) të kegs dhe mbushjen e pijeve në kegs:

fuçi-sudy

I. Mbushëse manuali kegII. Makina mbushëse për mbushje me kapacitet deri në 35 keg / orë

aksione