• Ballina
  • E-SHOP
  • Blog
  • Referencat
  • Gazete
  • Katalog
  • Česky

Komponentet dhe pajisjet për prodhimin e birrës dhe mushtit

Pajisjet e prodhimit të birrës dhe mushtit - komponentët për birrarinë dhe cideri

Të gjitha komponentët e mëposhtëm për birrarinë dhe minibreweries ofrohen si furnizim kompleks, ose veç e veç me punën e asamblesë për konsumatorin.

aksione