GDPR - Naše zásady ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů Ochrana vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek je pro nás velmi důležitá. Chráníme vaše soukromí a vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s obsahem těchto ustanovení o ochraně osobních údajů a příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména nařízením o ochraně osobních údajů, nařízením o ochraně soukromí, zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. Č. 101 / 2000 Sb., Obsažená v zákonech České republiky). Tato ustanovení o ochraně osobních údajů upravují osobní údaje, které se vás týkají a které shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Proto vás žádáme, abyste si pozorně přečetli níže uvedená vysvětlení. 1. Informace o sběru osobních údajů Níže vás chceme informovat o tom, jak shromažďujeme osobní údaje, když návštěvníci používají náš web. Osobní údaje jsou všechna data, která jsou pro vás osobně příbuzná, např. Vaše jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů. Správcem podle článku 4 (7) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je společnost CZECH BREWERY SYSTEM sro, Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Česká republika, gdpr (at) czechbrewerysystem.com. Můžete kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů na e-mailové adrese gdpr (at) czechbrewerysystem.com, nebo prostřednictvím naší poštovní adresy přidáním slov »Attn ochrana osobních údajů«. Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, data, která přenášíte (vaše e-mailová adresa a případně vaše jméno a / nebo telefonní číslo), se uloží na náš server, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. . Vymažeme data, která v této souvislosti vzniknou, jakmile již nebude nutné je ukládat, nebo omezíme jejich zpracování v případě existujících zákonných povinností vyžadujících jejich uchování. Pokud se v procesu poskytování jednotlivých funkcí v rámci naší nabídky spoléháme na poskytovatele služeb, kteří s námi spolupracují, nebo pokud bychom chtěli vaše data použít pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných procesech. Současně stanovíme předepsaná kritéria týkající se doby uchovávání těchto údajů. 2. Vaše práva Máte následující práva týkající se vašich osobních údajů, která shromažďujeme:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům,
 • Právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů,
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů,
 • Právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
Máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu odpovědného za ochranu údajů, pokud máte pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů naší společností. 3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu Když navštívíte naše webové stránky výhradně jako zdroj informací, tj. Pokud se nezaregistrujete a nehlásíte ani jinak neposkytnete žádné informace, shromáždíme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud se rozhodnete pro prohlížení našich webových stránek, shromažďujeme následující údaje, které jsou z technických důvodů nutné pro zobrazení našeho webu a zajištění jeho stability a zabezpečení (právní základ: GDPR článek 6 (1) bod (f):
 • Adresa IP vašeho zařízení
 • Datum a čas žádosti
 • Časový rozdíl k Greenwichskému průměru času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
 • Objem odeslaných dat
 • Webová stránka, ze které se žádost dostala
 • Typ prohlížeče
 • Operační systém a jeho uživatelské rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru.
Kromě výše uvedených údajů budou soubory cookie ukládány do paměti vašeho počítače i při používání našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a které umožňují určitým informacím proudit na místo, kam bude soubor cookie umístěn. Cookies nejsou schopny spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby naše webové stránky pro vás nabídly uživatelsky přívětivější a účinnější informace. Použití cookies: Tento web používá níže uvedené typy cookies. Jejich podstata a funkce jsou popsány níže:
 • Přechodné soubory cookie
 • Trvalé soubory cookie
Po zavření prohlížeče se přechodné soubory cookie automaticky odstraní. Tato skupina cookies zahrnuje zejména relační cookies. Tyto ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze k běžné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. Umožňují rozpoznat váš počítač při návratu na náš web. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po uplynutí předem definované doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Tyto soubory cookie můžete kdykoli smazat tak, že přejdete do nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče a vyberete možnost „cookie odstranit“. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých osobních preferencí a např. Odmítnout cookies třetích stran nebo všechny cookies. Upozorňujeme však, že by to mohlo znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce na našem webu. Používáme cookies k identifikaci následných návštěv v případě, že máte účet na našem webu. Bez aktivních souborů cookie se budete muset při každé návštěvě znovu přihlásit. 4. Další funkce a nabídky na našich webových stránkách Kromě toho, že naše webové stránky jsou používány výhradně jako zdroj informací, nabízíme celou řadu služeb, které vás mohou zajímat. Aby bylo možné tyto služby využít, budete obvykle muset poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování dané služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat. V některých případech používáme externí poskytovatele služeb ke zpracování vašich dat. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a angažováni námi, jsou povinni dodržovat naše pokyny a jsou pravidelně kontrolováni. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předávat třetím stranám při spolupráci s dalšími partnery při nabízení speciálních akcí, soutěží, uzavírání smluv nebo podobných služeb. Další podrobnosti o tomto procesu získáte, když poskytnete své osobní údaje, nebo si přečtete popis níže uvedených nabídek. Pokud by se naši poskytovatelé služeb nebo partneři nacházeli v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás informovat o důsledcích této okolnosti v popisu individuální nabídky. 5. Právo vznést námitky nebo odvolat souhlas se zpracováním vašich dat Pokud jste již dříve souhlasili se zpracováním vašich údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odejmutí vašeho souhlasu ovlivní zákonnost zpracování vašich osobních údajů, jakmile nás o takovém rozhodnutí informujete. Pokud je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na zvážení vašich zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. To se mimo jiné týká případu, kdy zpracování není vyžadováno pro splnění smlouvy s vámi, kterou popisujeme v popisu funkcí níže. Při uplatňování takového práva na námitku vás žádáme, abyste uvedli důvody, proč vaše osobní údaje nezpracováváme způsobem, který přijímáte. Pokud je vaše námitka oprávněná, situaci zkontrolujeme a buď zastavíme nebo pozměníme zpracování vašich údajů, nebo vám poskytneme naše přesvědčivé legitimní důvody pro další zpracování údajů. Samozřejmě můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro reklamní účely a analýzu dat. Chcete-li se dozvědět více o svém právu na objekt, kontaktujte: CZECH BREWERY SYSTEM sro, Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Česká republika, gdpr (at) czechbrewerysystem.com 6. Použití našeho internetového obchodu Pokud si přejete objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu, budete muset uzavřít smlouvu obsahující osobní údaje, které se vás týkají a které potřebujeme pro zpracování vaší objednávky. Povinné údaje potřebné pro zpracování smluv jsou odpovídajícím způsobem označeny; všechna další data jsou poskytována dobrovolně. Data, která nám poskytnete, používáme ke zpracování vaší objednávky. To může také zahrnovat předání vašich platebních údajů naší hlavní bance. Právním základem je čl. 2 písm. B). 6 (1) (1) GDPR. Můžete si vytvořit zákaznický účet podle své vlastní vůle, pomocí kterého můžeme ukládat vaše data pro jakékoli nákupy, které provedete v budoucnu. Když vytvoříte účet v části »Můj účet«, budou zadaná data uložena s odvolatelným účinkem. Veškerá další data, včetně vašeho uživatelského účtu, lze vždy vymazat v zákaznické sekci. Údaje, které poskytnete, můžeme také zpracovat, abychom vás informovali o zajímavých produktech z naší nabídky nebo vám zaslali e-maily obsahující technické informace. Obchodní a daňové právní předpisy vyžadují, abychom uchovávali vaši adresu, platební údaje a údaje o objednávce po dobu deseti let. Zpracovávání vašich údajů však omezujeme po dvou letech, tj. Vaše data jsou použita pouze k tomu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména k jakýmkoli uloženým finančním datům, je proces objednávky šifrován pomocí technologie TLS. 7. Platební služba PayPal V mezích zpracování plateb prostřednictvím PayPal, PayPal Credit nebo pomocí služby inkasa PayPal, nebo - pokud je nabízena - »platba na fakturu« přes PayPal, předáme vaše platební údaje na PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk (dále jen »PayPal«). V případě, že se zvolený způsob týká platby kreditní kartou pomocí PayPal, služby inkasa PayPal, nebo - je-li nabízena - úhrada na fakturu «přes PayPal, PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu www.paypal .com / cs / webapps / mpp / ua / plné soukromí? locale.x = en_GB # rAnnex. PayPal používá zjištění úvěrové kontroly týkající se statistické pravděpodobnosti selhání platby k určení, zda poskytnout dotyčnou platební metodu. Kontrola kreditu může zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud by se hodnoty skóre zahrnuly do závěrů úvěrového šetření, jsou založeny na vědecky přijatém matematickém a statistickém procesu. Při výpočtu hodnot skóre budou mimo jiné zahrnuty podrobnosti o adrese. PayPal je dále oprávněna předávat vaše data mimo jiné známým třetím stranám (bankám, poskytovatelům e-služeb, partnerům služeb, ale také auditorům, analytickým službám, agenturám poskytujícím úvěry, marketingovým partnerům, poskytovatelům cloudových služeb, poskytovatelům přesměrování, přidruženým společnostem) společnosti), jakož i nepojmenovaným třetím stranám Další informace o ochraně osobních údajů, včetně použitých agentur poskytujících úvěrové informace, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full Právním základem je čl. 2 písm. B). 6 (1) (1) GDPR. 8. Amazon platební služby Při platbě prostřednictvím platby amazonem nejprve předáme vaše platební údaje společnosti Amazon Payments Europe Sca jako strany procesu zpracování plateb a zadruhé společnosti Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL a Amazon Media EU SARL, z nichž všechny jsou umístěny na 5 , Rue Plaetis L 2338 Lucembursko (dále jen „platby Amazonky“). Amazon Payments si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu. Amazon Payments používá zjištění úvěrové kontroly týkající se statistické pravděpodobnosti selhání platby k určení, zda poskytnout dotyčnou platební metodu. Kontrola kreditu může zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud by se hodnoty skóre zahrnuly do závěrů úvěrového šetření, jsou založeny na vědecky přijatém matematickém a statistickém procesu. Při výpočtu hodnot skóre budou mimo jiné zahrnuty podrobnosti o adrese. Amazon Payments je dále oprávněna předávat vaše data mimo jiné třetím stranám bez jména (bankám, poskytovatelům e-služeb, partnerům služeb, ale také auditorům, analytickým službám, agenturám poskytujícím úvěrové informace, marketingovým partnerům, poskytovatelům cloudových služeb, poskytovatelům přesměrování, přidružené společnosti). Další informace o ochraně osobních údajů včetně použitých úvěrových agentur lze nalézt v oznámení o ochraně osobních údajů Amazon Payments: pay.amazon.com/uk/help/201751600 Právní základ pro toto je čl. B) písm. 6 (1) (1) GDPR. ANALYTICKÉ SLUŽBY 9. Používání služby Google Analytics Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google lnc. ("Google"). Google Analytics používá »soubory cookie«, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak dané stránky používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání našeho webu jsou přenášeny a ukládány na serverech Google v USA. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP, Google předem zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k vytváření zpráv o činnosti na webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není sloučena s jinými údaji Google. Použití cookies můžete odmítnout výběrem vhodného nastavení v prohlížeči; Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Můžete také společnosti Google zabránit v shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webu (včetně vaší adresy IP) stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = en-GB. Tento web používá Google Analytics s příponou »anonymizeIp ()«. Takto shromážděné IP adresy jsou zkráceny, aby se vyloučil jakýkoli přímý odkaz na konkrétní osobu. Pokud se s vámi shromažďované údaje vztahují osobně, bude takový vztah bez zbytečného odkladu vyloučen a osobní údaje budou okamžitě vymazány. Pomocí Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Na základě získaných statistik můžeme vylepšit naši nabídku a učinit web zajímavějším pro vás jako uživatele. Pokud jde o výjimečné případy, kdy se osobní údaje přenášejí do USA, společnost Google se přihlásila k štítu na ochranu soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 písm. F) (1) (1) GDPR. Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: + 353 (1) 436 1001. Podmínky služby: www.google.com/analytics/terms/gb.html; přehled o ochraně osobních údajů: www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html; a zásady ochrany osobních údajů: www.google.de/intl/en/policies/privacy. Tento web dále používá Google Analytics k analýze všech návštěvnických toků, které jsou prováděny pomocí ID uživatele, na všech zařízeních. Analýzu využití v různých zařízeních můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu na stránce »Moje údaje«, »Osobní údaje«. SOCIÁLNÍ MEDIA 10. Začlenění videí YouTube Do naší nabídky online jsme zahrnuli videa YouTube, která jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny byly začleněny do »rozšířeného režimu ochrany dat«, tj. Pokud nepřehráváte videa, nebudou na YouTube přenesena žádná data týkající se vás jako uživatele. Pouze při přehrávání videa budou přenesena data uvedená v části 2. Přenos takových údajů je mimo naši kontrolu. Při návštěvě webu je YouTube informována o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku na našem webu. Rovněž budou přenášena data uvedená v části 3 těchto zásad ochrany osobních údajů. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je k dispozici uživatelský účet na YouTube, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda takový uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše data přímo spojena s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby takové spojení bylo vytvořeno s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka nejprve odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je pro reklamní účely a účely průzkumu trhu nebo přizpůsobení svých webových stránek potřebám svých uživatelů. Takové hodnocení je prováděno zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést proti vytvoření takových uživatelských profilů námitky, ale k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat přímo YouTube. Další informace o účelu a rozsahu shromážděných údajů a jejich zpracování na YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti. Tyto zásady ochrany osobních údajů také obsahují informace o vašich odpovídajících právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí: www.google.de/intl/en/policies/privacy Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a přihlásil se k EU- US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 11. Zapojení Map Google Tento web používá službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na našich webových stránkách a používat tuto pohodlnou funkci map. Při návštěvě webu je společnost Google informována, že jste navštívili odpovídající podstránku na našem webu. Rovněž budou přenášena data uvedená v části 3 těchto zásad ochrany osobních údajů. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je k dispozici uživatelský účet na Googlu, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda takový uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše data přímo spojena s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby bylo takové spojení vytvořeno s vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka nejprve odhlásit. Google ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je pro reklamní účely a účely průzkumu trhu nebo přizpůsobení svých webových stránek potřebám svých uživatelů. Takové hodnocení je prováděno zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést proti vytvoření takových uživatelských profilů námitky, ale k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat přímo společnost Google. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů poskytovatelem plug-in naleznete v zásadách ochrany soukromí poskytovatele. Obsahují také informace o vašich odpovídajících právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí: www.google.de/intl/en/policies/privacy Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podepsal EU-US Privacy Štít, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. INTERNETOVÁ REKLAMA 12. Použití konverze Google Adwords Pomocí reklamní mediální služby Google Adwords upozorňujeme na externí webové stránky na naše atraktivní nabídky. Odkazem na údaje reklamní kampaně můžeme určit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. V tom spočívá náš zájem na tom, abychom vám ukázali reklamu, která vás zajímá, učinila pro vás design našeho webu zajímavějším a dosáhla spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu. Tyto reklamní prostředky dodává Google prostřednictvím tzv. »Reklamních serverů«. Za tímto účelem používáme soubory cookie reklamních serverů, pomocí kterých lze měřit určité metriky výkonu, jako je flash reklama nebo kliknutí uživatelů. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy Google, Google Adwords uloží soubor cookie do vašeho počítače. Tyto cookies obvykle vyprší po 30 dnech a nemají sloužit k vaší osobní identifikaci. S tímto souborem cookie souvisí jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (poznámka, že uživatel nechce jsou již uloženy) jsou obvykle uloženy. Tyto soubory cookie umožňují Googlu rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Adwords a soubor cookie uložený v jeho počítači dosud nevypršel, Google a zákazník budou moci zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na dotyčnou stránku. Každému zákazníkovi AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Během výše uvedených reklamních opatření sami neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická hodnocení poskytovaná společností Google. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště účinná. Z používání reklamních médií neobdržíme žádné další údaje, a zejména na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele. Pomocí použitých marketingových nástrojů váš prohlížeč automaticky naváže přímé připojení k serveru Google. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad rozsahem a dalším používáním údajů, které jsou shromažďovány společností Google prostřednictvím použití tohoto nástroje, jsou následující informace založeny na naší dosavadní úrovni znalostí: Začleněním převodu AdWords získá společnost Google informace, které jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na některý z našich reklam. Pokud jste registrováni u služby poskytované společností Google, může společnost Google tuto návštěvu spojit s vaším účtem. I když nejste registrováni u Googlu nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel vaši IP adresu zjistí a uloží. Účastí v tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby:
 • úpravou příslušného softwaru prohlížeče, zejména - - potlačením souborů cookie třetích stran nebudete dostávat žádné reklamy třetích stran;
 • deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény »www.googleadservices.com«, www.google.com/settings/ads, což povede k odstranění tohoto nastavení po smazání souborů cookie;
 • deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří se zaregistrovali do samoregulační kampaně „O reklamách“, přejděte na odkaz www.aboutads.info/choices, toto nastavení však bude smazáno, pokud smažete své soubory cookie ;
 • trvale vypnutím souborů cookie v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo v prohlížeči Google Chrome na adrese www.google.com/settings/ads/plugin. Chtěli bychom zdůraznit, že to může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky.
Právním základem pro zpracování vašich údajů je písmeno f) čl. 6 (1) (1) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů na Googlu naleznete na adrese: policies.google.com/privacy?hl=cs a services.google.com/sitestats/en.html. Případně můžete navštívit webovou stránku iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese www.networkadvertising.org. Společnost Google se přihlásila k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 13. Remarketing Vedle konverze AdWords používáme aplikaci Remarketing Google. Jedná se o proces, jehož cílem je znovu se k vám přiblížit. Aplikace umožňuje vidět naše inzeráty po návštěvě našich webových stránek, jak budete pokračovat v používání internetu. To se provádí prostřednictvím souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, díky nimž se při návštěvě různých webových stránek zaznamenává a vyhodnocuje vaše chování při používání. Tímto způsobem společnost Google dokáže zjistit poslední návštěvu, kterou jste navštívili na našich webových stránkách. Podle společnosti Google se žádná z osobních údajů, která se týkají vás a která jsou shromážděna během remarketingového procesu a která by mohla být uložena společností Google, sloučila s jinými daty. Zejména se v remarketingu používá pseudonymisace, tvrdí Google.
 • Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Česká republika
 • Info@czechbrewerysystem.com
 • + 420-735 176--071
 • + 420-732 217--950
Czech Brewery System s.r.o. - Výroba pivovarů, malých řemeslných pivovarů, mikropivovarů, fermentačních nádrží a veškerého profesionálního zařízení na výrobu piva. Technologie výroby ovocných alkoholických nápojů -. cider. Evropské kvalitní materiály, česká práce se zárukou.

Newsletter Přihlásit

Přihlaste se k odběru našich obchodních zpráv a technických informací o našich produktech a službách.

keyboard_arrow_up