Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecně, zákazníci, jazyk
 1. Všechny nabídky, prodejní smlouvy, dodávky a služby provedené na základě vašich objednávek prostřednictvím našeho internetového obchodu https://eshop.czechminibreweries.com se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami prodeje. CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Česká republika, info (at) czechbrewerysystem.com, DIČ CZ05783011, zastoupené třemi spoluvlastníky Alesem Jakimovem, Pavelem Haplem a Janem Vachou v platném znění kdy objednávka byla odeslána zákazníkem. Odlišné podmínky na straně zákazníka se nepoužijí, pokud výslovně nesouhlasíme s jejich platností.
 2. Naši obchodní zaměstnanci nejsou oprávněni uzavírat žádné ústní dohody, které nejsou v souladu s objednávkou, individuální kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Nabídky produktů v našem internetovém obchodě jsou adresovány výhradně spotřebitelům. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá smlouvu za účelem, které se převážně netýká její obchodní činnosti, obchodní činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.
 4. Smlouvy s našimi zákazníky se uzavírají výhradně v anglickém nebo českém jazyce.
II. Uzavření smlouvy
 1. Naše nabídky v on-line obchodě v doméně https://eshop.czechminibreweries.com jsou nezávazné.
 2. Objednáním prostřednictvím našeho online obchodu uděláte závaznou nabídku na nákup příslušného produktu.
 3. Čas a datum uzavření smlouvy mezi vámi a námi závisí na zvoleném způsobu platby. Další informace naleznete na naší stránce Informace pro zákazníky.
 4. Jste jako zákazník oprávněni nabídku odvolat a vrátit produkt v souladu s právem odebrání zákazníka, které jste měli k dispozici během procesu objednávky (Informace pro zákazníky).
III. Ceny, náklady na dopravu a platební podmínky
 1. Naše ceny na internetovém obchodě neobsahují zákonnou DPH, ani náklady na dopravu. Důvodem je skutečnost, že většina příchozích objednávek pochází ze zemí, kde se DPH neodpovídá základní ceně výrobků v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie.
 2. Dodání se provádí pouze za platbu jednou z nabízených metod.
 3. Kupní cena je splatná okamžitě po objednání.
IV. Uchovávání vlastnictví zboží
 1. Ponecháme si vlastnictví na zboží až do úplného zaplacení. Pokud jste v prodlení s platbou delší než 10 dní, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
V. Dodací podmínky
 1. Dodání zboží je předmětem smluv uzavřených se zákazníkem. Náklady na přepravu budou počítány automaticky po přidání zboží do koše nebo budou vypočteny jednotlivě našimi prodejními pracovníky.
 2. V případě, že dodávka zboží nebude provedena nebo nebude provedena na základě smlouvy, musíte nám poskytnout dodatečnou časovou lhůtu pro plnění služby. V opačném případě nebudete mít nárok na odstoupení od smlouvy.
 3. Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky produktů, které jsou pokryty jednotnou objednávkou a jsou použitelné samostatně, v souladu se smlouvou mezi námi a zákazníkem.
VI. Právo na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení zboží
 1. Pokud jste spotřebitelem v souladu s evropskými právními předpisy, máte právo na odstoupení od smlouvy.
 2. V případě odstoupení od smlouvy hradí náklady na vrácení zboží zákazník.
VII. Záruka
 1. V případě závady na dodaném produktu máte nárok v rámci právních ustanovení požadovat záruční opravu výrobku, odstoupit od smlouvy nebo snížit cenu.
 2. U nových produktů je promlčecí lhůta pro záruční lhůty dva roky od dodání produktu zákazníkovi.
VIII. Omezení odpovědnosti
 1. Nezodpovíme (z jakýchkoli právních důvodů) za škody, které nelze očekávat při běžném používání výrobku. Omezení výše uvedené odpovědnosti se nepoužije v případě záměrného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
 2. Dále odpovídáme za nedbalostní porušení povinností, jejichž plnění je nezbytné především pro řádné plnění smlouvy, jehož porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a jehož dodržování jste jak se zákazník obvykle může spolehnout. V druhém případě však odpovídáme pouze za předvídatelné škody typické pro smlouvu. Nezodpovíme za nedbalostní porušení jiných povinností než těch, které jsou uvedeny v předchozích větách.
 3. Omezení odstavců 1 a 2 se použijí také ve prospěch našich zákonných zástupců a zástupců v případě nároků, které jim vzniknou přímo proti nim.
 4. Omezení této klauzule 8. se nevztahují na naši odpovědnost za zaručené vlastnosti a zranění.
 5. Datová komunikace přes internet nemůže být za současného stavu techniky zaručena bezchybnými a / nebo dostupnými po celou dobu. Nebudeme přijímat odpovědnost za nepřetržitou a nepřerušovanou dostupnost našeho online obchodního systému.
IX. Ochrana dat
 1. Pokud jde o podmínky získávání, zpracování a ukládání vašich osobních údajů, odkazujeme na naše odděleně uvedené Politika ochrany osobních údajů .
X. Platforma pro řešení online sporů
 1. Spotřebitelé mají možnost vyřešit spory vyplývající ze smluvního vztahu s obchodníkem mimosoudně prostřednictvím platformy pro online řešení sporů Evropské komise, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Použití této online platformy pro řešení sporů není povinné; je to jen dobrovolná alternativa k řešení sporů před soudem.
 3. Stále máte možnost vyřizovat své právní nároky prostřednictvím soudů, aniž byste použili Platformu pro řešení online sporů Evropské komise.
XI. Řízení o řešení sporů u spotřebitelské rozhodčí komise
 1. Výslovně zdůrazňujeme, že nejsme ochotni ani odhodláni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčím radě spotřebitelů.
 
keyboard_arrow_up