Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

I. Γενικά, Πελάτες, Γλώσσα
 1. Όλες οι προσφορές, οι συμβάσεις πωλήσεων, των παραδόσεων και των υπηρεσιών γίνεται με βάση τις παραγγελίες σας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://eshop.czechminibreweries.com διέπεται από αυτούς τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης του CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofikovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Τσεχική Δημοκρατία, info (στο) czechbrewerysystem.com, με αριθμό φορολογικού μητρώου CZ05783011, εκπροσωπούμενο από τρεις συνιδιοκτήτες Ales Jakimov, Pavel Hapl, Jan Vacha όταν η παραγγελία παραλήφθηκε από τον πελάτη. Οι διαφορετικές συνθήκες σε ένα μέρος του πελάτη δεν ισχύουν εκτός εάν συμφωνήσουμε ρητά την εγκυρότητά τους.
 2. Το προσωπικό πωλήσεών μας δεν είναι εξουσιοδοτημένο να συνάπτει οποιεσδήποτε προφορικές συμφωνίες που δεν συνάδουν με το έντυπο παραγγελίας, το ατομικό συμβόλαιο αγοράς ή αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.
 3. Τα προϊόντα που προσφέρει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απευθύνονται αποκλειστικά στους καταναλωτές. Για τους σκοπούς αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, ένας καταναλωτής είναι κάθε άτομο που συνάπτει σύμβαση με σκοπό που δεν συνδέεται κατά κύριο λόγο με την επαγγελματική του δραστηριότητα, το εμπόριο ή την αυτοαπασχόληση.
 4. Οι συμβάσεις με τους πελάτες μας συνάπτονται αποκλειστικά στην αγγλική ή τσεχική γλώσσα.
ΙΙ. Σύναψη σύμβασης
 1. Οι προσφορές μας στο onlineshop στον τομέα https://eshop.czechminibreweries.com δεν είναι δεσμευτικές.
 2. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κάνετε μια δεσμευτική προσφορά για την αγορά του σχετικού προϊόντος.
 3. Η ώρα και η ημερομηνία σύναψης μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας Πληροφορίες για τους πελάτες.
 4. Εσείς, ως πελάτης, δικαιούστε να ανακαλέσετε την προσφορά και να επιστρέψετε το προϊόν σύμφωνα με το Δικαίωμα απόσυρσης του Πελάτη όπως σας έχει δοθεί στη διαδικασία παραγγελίας (Πληροφορίες για τους πελάτες).
III. Τιμές, έξοδα αποστολής και όροι πληρωμής
 1. Οι τιμές μας στο onlineshop δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ ούτε τα έξοδα αποστολής. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότερες από τις εισερχόμενες παραγγελίες γίνονται από χώρες όπου ο ΦΠΑ δεν προστίθεται στη βασική τιμή των προϊόντων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Η παράδοση γίνεται μόνο με πληρωμή με μία από τις μεθόδους που προσφέρουμε.
 3. Η τιμή αγοράς οφείλεται αμέσως μετά την παραγγελία.
IV. Διατήρηση της κυριότητας των αγαθών
 1. Θα διατηρήσουμε την κυριότητα των αγαθών έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή. Εάν είστε σε καθυστέρηση με πληρωμή για περισσότερο από 10 ημέρες, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση.
V. Όροι παράδοσης
 1. Η παράδοση αγαθών υπόκειται στις συμφωνίες που συνάπτονται με τον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής θα υπολογίζονται αυτόματα μετά την προσθήκη των εμπορευμάτων σε κάδο ή θα υπολογίζονται μεμονωμένα από το προσωπικό πωλήσεών μας.
 2. Εάν η παράδοση των αγαθών δεν γίνει ή δεν γίνει σύμφωνα με σύμβαση, πρέπει να μας καθορίσετε μια πρόσθετη χρονική περίοδο για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.
 3. Έχουμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε μερικές παραδόσεις προϊόντων που καλύπτονται από μια ενιαία παραγγελία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ εμάς και πελάτη.
VI. Δικαίωμα Ανάληψης, Κόστος Επιστροφής Αγαθών
 1. Εάν είστε καταναλωτής σύμφωνα με τους νόμους Europan τότε έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης.
 2. Σε περίπτωση απόσυρσης, το κόστος επιστροφής των προϊόντων θα καταβληθεί από τον πελάτη.
VII. Εγγύηση
 1. Σε περίπτωση ελαττώματος του παραδοθέντος προϊόντος, δικαιούστε, στο πλαίσιο νομικών διατάξεων, να ζητήσετε επισκευή του προϊόντος από την εγγύηση, να αποσύρετε από τη σύμβαση ή να μειώσετε την τιμή.
 2. Για τα νέα προϊόντα, η προθεσμία παραγραφής για τις αξιώσεις εγγύησης είναι δύο έτη από την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη.
VIII. Τον περιορισμό της ευθύνης
 1. Δεν θα ευθυνόμαστε (με οποιοδήποτε νόμιμο λόγο) για τυχόν ζημιές που δεν αναμένονται από την κανονική χρήση του προϊόντος. Ο περιορισμός ευθύνης που δίνεται παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση σκόπιμης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας.
 2. Επιπλέον, θα ευθυνόμαστε για αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, η απαλλαγή της οποίας είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, η παραβίαση της οποίας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και η τήρηση της οποίας όπως συνήθως μπορεί να βασιστεί ο πελάτης. Στην τελευταία περίπτωση, όμως, θα ευθυνόμαστε μόνο για τις προβλέψιμες ζημιές που είναι τυπικές για τη σύμβαση. Δεν θα ευθυνόμαστε για αμέλεια κατά παράβαση άλλων καθηκόντων εκτός από αυτά που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις.
 3. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν επίσης υπέρ των νομίμων εκπροσώπων και των αντιπροσώπων μας σε περίπτωση αξιώσεων που τους επιβάλλονται άμεσα.
 4. Οι περιορισμοί αυτής της ρήτρας 8. δεν ισχύουν για την ευθύνη μας για εγγυημένα χαρακτηριστικά και για σωματικές βλάβες.
 5. Η επικοινωνία δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί, με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, να είναι εγγυημένη χωρίς σφάλματα και / ή διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχθούμε την ευθύνη για τη συνεχή και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού μας συστήματος συναλλαγών.
IX. Προστασία δεδομένων
 1. Όσον αφορά τους όρους απόκτησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, σας παραπέμπουμε στην δική μας δήλωση Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .
X. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών
 1. Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να επιλύσουν τις διαφορές που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση με τον έμπορο εξωδικαστικώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Η χρήση αυτής της πλατφόρμας επίλυσης διαφορών δεν είναι υποχρεωτική. είναι απλώς μια εθελοντική εναλλακτική λύση για την επίλυση διαφορών ενώπιον δικαστηρίου.
 3. Εξακολουθείτε να είστε ελεύθεροι να διευθετήσετε τις νομικές σας αξιώσεις μέσω των δικαστηρίων χωρίς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα επίλυσης online διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
XI. Διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών
 1. Επισημαίνουμε ρητά ότι δεν είμαστε πρόθυμοι ούτε δεσμευμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.
 
 • Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Δημοκρατία της Τσεχίας
 • Info@czechbrewerysystem.com
 • + 420-735-176-071
 • + 420-732-217-950
Czech Brewery System s.r.o. - Παραγωγή ζυθοποιών, μικρών ζυθοποιών, μικροβιομηχανιών, δεξαμενών ζύμωσης και όλων των επαγγελματικών εξοπλισμών παραγωγής μπύρας. Τεχνολογίες παραγωγής φρούτων αλκοολούχων ποτών - cider. Ευρωπαϊκά υλικά ποιότητας, Τσεχική εργασία με εγγύηση.

newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε για να εγγραφείτε στις επιχειρηματικές μας ειδήσεις και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

key_arrow_up