BREWORX קומפקטי 1000 מבשלות

ערכות בסיסיות של breweries תעשייתיים עם עיצוב תעשייתי פשוט ומעשי של brewhouse המיועדים לייצור יעיל של כל הבירה סוגים ידועים. מכונת wrew brewhouse עם כושר הייצור עד XNXX ליטר של wort לכל אצווה. מיכלי תסיסה עם נפח שימושי 1180 או 1000 ליטר. את מבשלות לאפשר את הייצור השנתי מ 2000 עד 750 hectoliters של בירה על פי נפח ומספר של fermentors וסוגי בירה.

BREWORX קומפקטי 2000 מבשלות

ערכות בסיסיות של breweries תעשייתיים עם עיצוב תעשייתי פשוט ומעשי של brewhouse המיועדים לייצור יעיל של כל הבירה סוגים ידועים. מכונת wrew brewhouse עם כושר הייצור עד XNXX ליטר של wort לכל אצווה. מיכלי תסיסה עם נפח שימושי 2360 או 2000 ליטר. את מבשלות לאפשר את הייצור השנתי מ 4000 עד 1500 hectoliters של בירה על פי נפח ומספר של fermentors וסוגי בירה.

BREWORX קומפקטי 3000 מבשלות

ערכות בסיסיות של breweries תעשייתיים עם עיצוב תעשייתי פשוט ומעשי של brewhouse המיועדים לייצור יעיל של כל הבירה סוגים ידועים. מכונת wrew brewhouse עם כושר הייצור עד XNXX ליטר של wort לכל אצווה. מיכלי תסיסה עם נפח שימושי 3540 או 3000 ליטר. את מבשלות לאפשר את הייצור השנתי מ 6000 עד 2250 hectoliters של בירה על פי נפח ומספר של fermentors וסוגי בירה.
keyboard_arrow_up