CiderLine MODULO - модуларни линии за производство на јаболковина

Ценовник на линиите за производство на модуларен јаболк CIDERLINE MODULOCiderLine Modulo - модуларни производствени линии за јаболка

Оваа категорија CIDERLINE MODULO вклучува претходно конфигурирани основни групи на опрема потребни за производство на јаболковина во мали количини. Модуларниот концепт на сите блокови овозможува лесно и брзо склопување и стартување. Едноставни уреди за дробење и притискање на овошје, компактни единици за ферментација на сок со конусни ферментори со притисок, интегриран систем за контрола на температурата, лесно изобарско полнење на пијалоци во шишиња или бочви.

Карактеристики на системот CiderLine Modulo

Целата опрема е дизајнирана како подвижна за лесен транспорт во просторот за производство на пијалаци. Не е потребна никаква проектна работа ниту реконструкција на зградата за да се започне со производство, бидејќи опремата како машини за обработка на овошје, технологија на ферментација, цевки, црева, жици не се поврзани со зградата. Тоа е многу лесно да се движат сите уреди на друго место ако е потребно и да го зачувате вашиот простор на овој начин.

Четири производни линии на системот CiderLine Modulo

Ние нудиме CiderLine Modulo во четири производни линии според капацитетот за производство. Основните сетови можат да се прошират со купување на повеќе ферментациски единици за да се постигне поголем капацитет за производство на фабриката.

За поголем потребен производствен капацитет го препорачуваме CiderLine Profi систем со немодуларен систем за ферментација, моќни машини за обработка на овошје и професионална опрема за производство на сидро.

CiderLine Modulo е специјална производствена линија за производство на јаболкови насади, насочена кон клиенти кои имаат основен услов за наједноставна имплементација на производствена линија за јаболка.


Ценовник и конфигуратор за комплети на производи од јаболковина CIDERLINE MODULO:

  • Cideria CIDERLINE MODULO 250 - модуларна куќа од јаболковина за најмали количини на производство на јаболковина

  • Cideria CIDERLINE MODULO 500 - модуларна куќа од јаболковина за мали количини на производство на јаболковина

  • Cideria CIDERLINE MODULO 1000 - модуларна куќа од јаболковина за средно производство на количини на јаболковина

  • Cideria CIDERLINE MODULO 2000 - модуларна куќа од јаболковина за поголеми количини на производство на јаболковина

Опрема за производство на пиво и јаболковина

 

 


 

 

>>Сакам понуда за CIDERLINE MODULO

 

 


 

Следни информации:

Општи информации за сидериите CIDERLINE MODULO

Компоненти на модуларниот комплет MODULO - опис и цени

Како да се произведе јаболковина ider

 


 

  • Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Опава, Република Чешка
  • info@czechbrewerysystem.com
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
Czech Brewery System s.r.o. - Производство на пиварници, мала занаетчиска пиварница, микро пиварници, ферментациски резервоари и сите професионални опрема за производство на пиво. Технологии за производство на овошни алкохолни пијалоци - cider. Европски квалитетни материјали, Чешка работи со гаранција.

Newsletter Зачленете се

Регистрирајте се за претплата на нашите деловни вести и технички информации за нашите производи и услуги.

keyboard_arrow_up