Algemene Voorwaarden

I. Algemeen, klanten, taal
 1. Alle aanbiedingen, verkoopcontracten, leveringen en diensten die worden gedaan op basis van uw bestellingen via onze online shop https://eshop.czechminibreweries.com worden beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden van de CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Tsjechische Republiek, info (at) czechbrewerysystem.com, VAT-ID Nr. CZ05783011, vertegenwoordigd door drie mede-eigenaars Ales Jakimov, Pavel Hapl, Jan Vacha in de versie die van kracht was bij de tijdstip waarop de bestelling door de klant werd verzonden. Verschillende voorwaarden van een deel van de klant zijn niet van toepassing tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.
 2. Ons verkooppersoneel is niet bevoegd om mondelinge overeenkomsten te sluiten die niet consistent zijn met het bestelformulier, het individuele koopcontract of deze algemene voorwaarden.
 3. De productaanbiedingen in onze online winkel zijn exclusief gericht aan consumenten. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, is een consument elke persoon die de overeenkomst aangaat voor een doel dat niet in de eerste plaats te maken heeft met zijn of haar professionele, handels- of zelfstandige beroepsactiviteit.
 4. De contracten met onze klanten worden uitsluitend in het Engels of Tsjechisch gesloten.
II. Sluiten van contract
 1. Onze aanbiedingen in de onlineshop op het domein https://eshop.czechminibreweries.com zijn niet bindend.
 2. Door een bestelling via onze online winkel te plaatsen, doet u een bindende aanbieding voor de aankoop van het betreffende product.
 3. Tijd en datum waarop een contract tussen u en ons zal worden gesloten, is afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze. Meer informatie hierover is te vinden op onze pagina Informatie voor klanten.
 4. U als klant heeft het recht om de aanbieding in te trekken en het product te retourneren volgens het herroepingsrecht van de klant zoals tijdens het bestelproces aan u ter beschikking is gesteld (informatie voor klanten).
III. Prijzen, verzendkosten en betalingsvoorwaarden
 1. Onze prijzen op de onlineshop omvatten geen wettelijke btw, noch verzendkosten. De reden hiervoor is dat de meeste inkomende bestellingen worden gedaan uit landen waar de btw niet wordt toegevoegd aan de basisprijs van producten in overeenstemming met de geldige Europese Unie-wetgeving.
 2. Levering kan alleen plaatsvinden tegen betaling door een van de door ons aangeboden methoden.
 3. De aankoopprijs is onmiddellijk bij de bestelling verschuldigd.
IV. Eigendomsvoorbehoud van de goederen
 1. We blijven eigenaar van de goederen totdat de betaling volledig is voldaan. Als u langer dan 10 dagen vertraging heeft met een betaling, hebben wij het recht om uit het contract te stappen.
V. Leveringsvoorwaarden
 1. De levering van goederen is onderworpen aan de gemaakte afspraken met de klant. De verzendkosten worden automatisch berekend na het toevoegen van goederen in de prullenbak of ze worden door onze verkoopmedewerkers afzonderlijk berekend.
 2. Mocht de levering van de goederen niet of niet contractueel zijn gemaakt, dan moet u ons een extra termijn voor de uitvoering van de service geven. Anders bent u niet gerechtigd om uit het contract te stappen.
 3. Wij zijn gerechtigd om deelleveringen van producten die onder één enkele bestelling vallen en die afzonderlijk kunnen worden gebruikt, af te leveren in overeenstemming met de overeenkomst tussen ons en de klant.
VI. Herroepingsrecht, kosten van het retourneren van goederen
 1. Als u een consument bent in overeenstemming met de Europese wetgeving, heeft u een herroepingsrecht.
 2. In geval van intrekking worden de kosten voor het retourneren van goederen door de klant betaald.
VII. Garantie
 1. In het geval van een defect aan het geleverde product, hebt u het recht om in het kader van wettelijke bepalingen reparatie van de garantie van het product te eisen, om het contract te ontbinden of om de prijs te verlagen.
 2. Voor nieuwe producten is de verjaringstermijn voor garantieclaims twee jaar vanaf de levering van het product aan de klant.
VIII. Beperking van de aansprakelijkheid
 1. Wij zijn niet aansprakelijk (op welke juridische gronden dan ook) voor schade die niet mag worden verwacht van normaal gebruik van het product. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval van opzettelijke opzet of grove nalatigheid.
 2. Bovendien zijn wij aansprakelijk voor nalatige plichtsverzuim, waarvan de zuivering noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, en de naleving waarvan u zoals de klant gewoonlijk kan vertrouwen. In het laatste geval zijn wij echter alleen aansprakelijk voor te voorziene schade die typisch is voor het contract. Wij zijn niet aansprakelijk voor nalatige plichtsverzuim anders dan die vermeld in de voorgaande zinnen.
 3. De beperkingen van de paragrafen 1 en 2 zijn ook van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en agenten in geval van claims die rechtstreeks tegen hen worden gericht.
 4. De beperkingen van deze clausule 8. zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid voor gegarandeerde eigenschappen en voor lichamelijk letsel.
 5. Datacommunicatie via internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet altijd foutloos en / of beschikbaar zijn. In zoverre aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van ons online handelssysteem.
IX. Gegevensbescherming
 1. Met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerving, verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar onze afzonderlijk gegeven Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens .
X. Platform voor online geschillenbeslechting
 1. Consumenten hebben de mogelijkheid om geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de handelaar buitengerechtelijk op te lossen via het platform voor online geschillenbeslechting van de EU-commissie, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Het gebruik van dit platform voor onlinegeschillenbeslechting is niet verplicht; het is slechts een vrijwillig alternatief voor het oplossen van geschillen voor een rechtbank.
 3. U bent nog steeds vrij om uw juridische claims via de rechtbank af te handelen zonder het online geschillenbeslechtingsplatform van de EU-commissie te gebruiken.
XI. Geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken
 1. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we niet bereid of toegewijd zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
 
keyboard_arrow_up