Warunki ogólne

I. Ogólne, klienci, język
 1. Wszystkie oferty, umowy sprzedaży, dostawy i usługi składane na podstawie twoich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://eshop.czechminibreweries.com podlegają tym ogólnym warunkom sprzedaży CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Czechy, info (at) czechbrewerysystem.com, Nr VAT-u Nr CZ05783011, reprezentowany przez trzech współwłaścicieli Ales Jakimov, Pavel Hapl, Jan Vacha w wersji obowiązującej w czas, kiedy zamówienie zostało wysłane przez klienta. Odmienne warunki dla części klienta nie mają zastosowania, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność.
 2. Nasi pracownicy działu sprzedaży nie są upoważnieni do zawierania jakichkolwiek ustnych umów, które nie są zgodne z formularzem zamówienia, indywidualną umową zakupu lub niniejszymi ogólnymi warunkami.
 3. Oferty produktów w naszym sklepie internetowym są skierowane wyłącznie do konsumentów. Dla celów niniejszych ogólnych warunków handlowych konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę w celach nie związanych głównie z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek.
 4. Umowy z naszymi klientami zawierane są wyłącznie w języku angielskim lub czeskim.
II. Zawarcie umowy
 1. Nasze oferty w sklepie internetowym w domenie https://eshop.czechminibreweries.com nie są wiążące.
 2. Składając zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, składasz wiążącą ofertę zakupu odpowiedniego produktu.
 3. Czas i data zawarcia umowy między nami a nami zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie Informacje dla klientów.
 4. Klient ma prawo odwołać ofertę i zwrócić produkt zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy, udostępnionym w procesie składania zamówienia (Informacje dla klientów).
III. Ceny, koszty wysyłki i warunki płatności
 1. Nasze ceny w sklepie internetowym nie zawierają ustawowego podatku VAT ani kosztów wysyłki. Powodem tego jest fakt, że większość zamówień pochodzi z krajów, w których VAT nie jest dodawany do podstawowej ceny produktów zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 2. Dostawa może nastąpić wyłącznie za zapłatę za pomocą jednej z oferowanych przez nas metod.
 3. Cena zakupu zostanie naliczona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
IV. Zatrzymanie własności towarów
 1. Zatrzymamy własność towaru do momentu całkowitej zapłaty. Jeśli masz opóźnienie z płatnością dłuższą niż 10 dni, mamy prawo do odstąpienia od umowy.
V. Warunki dostawy
 1. Dostawa towarów podlega umowom z klientem. Naliczone koszty wysyłki zostaną obliczone automatycznie po dodaniu towarów do koszyka lub będą obliczane indywidualnie przez naszych sprzedawców.
 2. Jeśli dostawa towaru nie zostanie dokonana lub nie zostanie dokonana zgodnie z umową, musisz nam ustawić dodatkowy czas na wykonanie usługi. W przeciwnym razie nie przysługuje ci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Jesteśmy uprawnieni do częściowego dostarczania produktów objętych jednym zamówieniem i użytkowanych osobno, zgodnie z umową między nami a klientem.
VI. Prawo do wycofania, koszty zwrotu towarów
 1. Jeśli jesteś konsumentem zgodnie z prawem europejskim, masz prawo do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku wypłaty, koszty zwrotu towaru zostaną opłacone przez klienta.
VII. Gwarancja
 1. W przypadku wady dostarczonego produktu, będziesz mieć prawo, w ramach przepisów prawnych, do żądania naprawy gwarancyjnej produktu, do odstąpienia od umowy lub do obniżenia ceny.
 2. W przypadku nowych produktów okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych wynosi dwa lata, począwszy od dostawy produktu do klienta.
VIII. Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności (bez względu na podstawy prawne) za szkody, jakich nie można się spodziewać po normalnym użytkowaniu produktu. Ograniczenie odpowiedzialności podane powyżej nie ma zastosowania w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 2. Ponadto ponosimy odpowiedzialność za niedbałe naruszenie obowiązków, którego absolutorium jest niezbędne do należytego wykonania umowy, której naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, a którego przestrzeganie jak zwykle klient może polegać. W tym ostatnim przypadku ponosimy jednak odpowiedzialność za możliwe do przewidzenia szkody typowe dla umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedbałe naruszenie obowiązków inne niż podane w poprzednich zdaniach.
 3. Ograniczenia paragrafów 1 i 2 obowiązują również na korzyść naszych prawnych przedstawicieli i przedstawicieli w przypadku roszczeń wniesionych bezpośrednio przeciwko nim.
 4. Ograniczenia tego punktu 8. nie stosujemy się do naszej odpowiedzialności za gwarantowaną charakterystykę i obrażenia ciała.
 5. Przesyłanie danych przez Internet nie może być zagwarantowane, w obecnym stanie techniki, wolne od błędów i / lub dostępne przez cały czas. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ciągłą i nieprzerwaną dostępność naszego internetowego systemu transakcyjnego.
IX. Ochrona danych
 1. Jeśli chodzi o warunki nabycia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, odsyłamy Cię do naszego osobno podanego Polityka ochrony danych osobowych .
X. Platforma internetowego rozstrzygania sporów
 1. Konsumenci mają możliwość rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z przedsiębiorcą poza sądem za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Korzystanie z tej internetowej platformy rozstrzygania sporów nie jest obowiązkowe; jest to jedynie dobrowolna alternatywa dla rozstrzygania sporów przed sądem.
 3. Nadal masz swobodę rozstrzygania swoich roszczeń prawnych za pośrednictwem sądów bez korzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej.
XI. Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed arbitra konsumenckiego
 1. Wyraźnie podkreślamy, że nie jesteśmy skłonni ani nie angażujemy się w udział w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.
 

Subskrybuj newsletter

Zarejestruj się, aby subskrybować nasze wiadomości biznesowe i informacje techniczne o naszych produktach i usługach.

keyboard_arrow_up