Kompaktné chladiče vzduchu

Zariadenie na priestorové chladenie vzduchu v miestnosti s neizolovanými zrieďovacími nádržami, nádržami na svetlé pivo alebo sudami na pivo.

Kompaktné chladiče kvapalín

Kompaktné jednotky na vodu alebo glykolové chladiče s integrovaným kondenzátorom na chladenie mnohých zariadení v pivovaroch.

Rozdelené chladiace jednotky

Priemyselné chladiace jednotky na vodu alebo glykol so samostatným kondenzátorom na chladenie mnohých zariadení v pivovaroch.

Kompaktné chladiče piva

Kompaktné chladiče na chladenie čapovaného piva pred jeho podaním do pohárov.

Kompaktné prietokové chladiče vody

Kompaktné chladiče na priame chladenie vody pred jeho použitím pre iný chladiaci proces.

Zásobníky chladiacich médií

Priemyselné nádrže na prípravu a skladovanie chladiacej vody / glykolu s integrovanou chladiacou špirálou alebo externým výmenníkom tepla a čerpadlami.

Doskové výmenníky tepla

Doskové tepelné výmenníky na chladenie kvapalných médií (napríklad sladiny, vody) v sekundárnom okruhu.

Kompaktné chladiče a prevzdušňovače mladiny

Kompaktné systémy na chladenie mladiny a prevzdušnenie mladiny pred fermentáciou piva.

Kompaktné chladiace jednotky mladiny - s nádržou na studenú vodu

Kompaktné chladiace jednotky mladiny s integrovanou nádržou na ľadovú vodu (ITWT), doskovým výmenníkom tepla (PHE) a glykolovou chladiacou jednotkou (GCU).

Kompaktné chladiace jednotky mladiny - s nádržou na studenú vodu a nádržou na teplú vodu

Kompaktné jednotky na chladenie mladiny s integrovanou nádržou na ľadom upravenú vodu (ITWT), zásobníkom teplej vody (HWT), doskovým výmenníkom tepla (PHE) a glykolovou chladiacou jednotkou (GCU).

Chladiace meracie a riadiace systémy

Systémy na meranie a reguláciu teploty pre chladiace systémy s nádržami.

Príslušenstvo pre chladiaci systém

Príslušenstvo a komponenty pre chladiace systémy a chladiace zariadenia.

Chladiace boxy pre vzduchové chladiče

Priemyselné chladiace boxy na umiestenie neizolovaných nádrží a skladovanie plných pivní sudy a fľaše.

Tekuté chladiace médiá

Kvapalné médiá pre chladiace systémy s kvapalinovými chladiacimi jednotkami.
keyboard_arrow_up