GDPR - naše zásady ochrany osobných údajov

  Politika ochrany osobných údajov Ochrana vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky je pre nás veľmi dôležitá. Chránime vaše súkromie a vaše súkromné ​​údaje. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame v súlade s obsahom týchto ustanovení o ochrane údajov, ako aj s príslušnými predpismi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov, s nariadením o elektronickom súkromí, so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon 101/2000 Zb. Zahrnutý v zákonoch Českej republiky). Tieto ustanovenia o ochrane údajov upravujú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré zhromažďujeme, spracovávame a používame. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali vysvetlenia uvedené nižšie s veľkou opatrnosťou. 1. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov Ďalej vás chceme informovať o tom, ako zhromažďujeme osobné údaje, keď návštevníci používajú náš web. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás osobne týkajú, napríklad vaše meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa. Prevádzkovateľom podľa článku 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je spoločnosť CZECH BREWERY SYSTEM sro, Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 747 05 Opava, Česká republika, gdpr (at) czechbrewerysystem.com. Môžete sa obrátiť na nášho splnomocnenca pre ochranu údajov na e-mailovej adrese gdpr (zavináč) czechbrewerysystem.com alebo prostredníctvom našej poštovej adresy pridaním slov »Attn data protection officer«. Keď nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, údaje, ktoré prenášate (vaša e-mailová adresa a prípadne vaše meno a / alebo telefónne číslo), sa uložia na náš server, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. . Údaje, ktoré sa v tejto súvislosti nahromadia, vymažeme, keď už nebude potrebné ich ukladanie, alebo obmedzíme ich spracovanie v prípade akýchkoľvek právnych povinností vyžadujúcich ich uchovanie. Ak sa v rámci poskytovania jednotlivých funkcií ako súčasti našej ponuky spoliehame na poskytovateľov služieb, ktorí s nami spolupracujú, alebo ak by sme chceli vaše údaje použiť na reklamné účely, budeme vás podrobne informovať nižšie o príslušných procesoch. Zároveň upresníme predpísané kritériá týkajúce sa času uchovávania týchto údajov. 2. Vaše práva Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • Právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov,
 • Právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • Právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov,
 • Právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť na orgán dohľadu zodpovedný za ochranu údajov, ak máte pochybnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 3. Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok Keď navštívite našu webovú stránku len ako zdroj informácií, tj ak sa nezaregistrujete a neprihlasujete sa ani neposkytnete inú informáciu, budeme zhromažďovať iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server. Ak sa rozhodnete pre zobrazenie našich webových stránok, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sa vyžadujú z technických dôvodov, aby sme mohli zobraziť naše webové stránky a zabezpečiť ich stabilitu a bezpečnosť (právny základ: článok 6 (1) bod (f) GDPR):
 • Adresa IP vášho zariadenia
 • Dátum a čas žiadosti
 • Časový rozdiel k Greenwichovmu času (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu / kód stavu HTTP
 • Objem prenesených údajov
 • Webová stránka, z ktorej bola žiadosť prijatá
 • Typ prehliadača
 • Operačný systém a jeho používateľské rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.
Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky budú súbory cookie ukladať do pamäte vášho počítača. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku a sú priradené prehliadaču, ktorý používate, a ktoré umožňujú tok určitých informácií na miesto, kde bude umiestnený súbor cookie. Súbory cookie nie sú schopné spustiť programy alebo prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby naša webová stránka ponúkala pre vás užívateľsky príjemnejšie a efektívnejšie informácie. Používanie súborov cookie: Táto webová stránka používa typy súborov cookie uvedené nižšie. Ich povaha a funkcia sú rovnako opísané nižšie:
 • Prechodné súbory cookie
 • Trvalé súbory cookie
Dočasné súbory cookie sa automaticky odstránia, keď zavriete prehliadač. Táto skupina súborov cookie zahŕňa najmä súbory cookie relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, prostredníctvom ktorého možno priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača k spoločnej relácii. Umožňujú rozpoznanie vášho počítača pri vašom návrate na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte prehliadač. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po vopred definovanom časovom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Tieto súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia svojho prehľadávača a zvoliť možnosť „cookie delete“. Môžete si nakonfigurovať nastavenia prehľadávača podľa svojich osobných preferencií a napr. Odmietnuť súbory cookie tretích strán alebo všetky súbory cookie. Upozorňujeme však, že to môže znamenať, že nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok. Súbory cookie používame na identifikáciu následných návštev v prípade, že máte účet na našej webovej stránke. Bez aktívnych súborov cookie sa budete musieť prihlásiť pri každej ďalšej návšteve. 4. Ďalšie funkcie a ponuky na našej webovej stránke Okrem toho, že náš web slúži čisto ako zdroj informácií, ponúkame celý rad služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. Aby ste ich mohli využiť, zvyčajne budete musieť poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytovanie príslušnej služby a na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené zásady spracúvania údajov. Pri spracovaní vašich údajov niekedy používame externých poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia sú nami starostlivo vyberaní a angažovaní, sú povinní riadiť sa našimi pokynmi a v pravidelných intervaloch sú podrobení auditu. Ďalej môžeme vaše osobné údaje postúpiť tretím stranám, keď spolupracujeme s inými partnermi na ponúkaní špeciálnych akcií, súťaží, uzatvárania zmlúv alebo podobných služieb. Ďalšie informácie o tomto procese získate, keď poskytnete svoje osobné údaje, alebo prečítaním popisov ponúk uvedených nižšie. Ak by sa naši poskytovatelia služieb alebo partneri nachádzali v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), upozorníme vás na následky tejto okolnosti v popise individuálnej ponuky. 5. Právo vzniesť námietku alebo odobrať súhlas so spracovaním vašich údajov Ak ste predtým súhlasili so spracovaním svojich údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu ovplyvní zákonnosť spracovania vašich osobných údajov, keď nás o takomto rozhodnutí budete informovať. Pokiaľ je naše spracovanie vašich osobných údajov založené na zvážení vašich záujmov, máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Okrem iného je to tak v prípade, ak spracovanie nie je potrebné na splnenie zmluvy s vami, ktorú popisujeme v popise funkcií nižšie. Pri uplatňovaní takéhoto práva na námietku vás žiadame, aby ste uviedli dôvody, pre ktoré vaše osobné údaje nespracovávame spôsobom, ktorý akceptujete. Ak je vaša námietka oprávnená, situáciu preskúmame a zastavíme alebo zmeníme spracovanie vašich údajov alebo vám poskytneme naše presvedčivé oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie údajov. Nie je potrebné zdôrazňovať, že kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na reklamné účely a analýzu údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o vašom práve podať námietku, kontaktujte: CZECH BREWERY SYSTEM sro, Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 747 05 Opava, Česká republika, gdpr (at) czechbrewerysystem.com 6. Použitie nášho internetového obchodu Ak si prajete objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, budete musieť uzavrieť zmluvu obsahujúcu osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré vyžadujeme na vybavenie vašej objednávky. Povinné údaje potrebné na vybavenie zmlúv sú príslušne označené; všetky ostatné údaje sú poskytované dobrovoľne. Údaje, ktoré poskytnete, používame na vybavenie vašej objednávky. Môže to tiež zahŕňať postúpenie platobných údajov našej hlavnej banke. Právnym základom je písm. B) čl. 6 ods. 1 bod 1 GDPR. Môžete si vytvoriť zákaznícky účet podľa vlastnej vôle, prostredníctvom ktorého môžeme ukladať vaše údaje o akýchkoľvek nákupoch, ktoré v budúcnosti vykonáte. Keď si vytvoríte účet v časti »Môj účet«, údaje, ktoré ste poskytli, sa ukladajú s možnosťou odvolania. Všetky ďalšie údaje vrátane vášho používateľského účtu je možné kedykoľvek vymazať v zákazníckej sekcii. Môžeme tiež spracovať údaje, ktoré poskytnete, aby sme vás mohli informovať o zaujímavých produktoch z nášho sortimentu alebo vám posielať e-maily obsahujúce technické informácie. Obchodné a daňové právne predpisy požadujú, aby sme vašu adresu, platobné údaje a údaje o objednávke uchovávali po dobu desiatich rokov. Spracovanie vašich údajov však obmedzujeme po dvoch rokoch, tj. Vaše údaje sa použijú iba na to, aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, najmä k uloženým finančným údajom, je proces objednávky šifrovaný pomocou technológie TLS. 7. Platobná služba PayPal V rámci spracovania platieb cez PayPal, PayPal Credit alebo pomocou služby PayPal pre inkaso, alebo - ak je ponúkaná - »platba na faktúru« cez PayPal, preposielame vaše platobné podrobnosti spoločnosti PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej »PayPal«). V prípade, že sa zvolený spôsob týka platby kreditnou kartou pomocou služby PayPal, služby inkasa PayPal alebo - ak je ponúkaná - »platby na základe faktúry« prostredníctvom služby PayPal, vyhradzuje si PayPal právo vykonať kontrolu kreditu www.paypal .com / en / webapps / mpp / ua / privacy-full? locale.x = en_GB # rAnnex. Spoločnosť PayPal využíva zistenia týkajúce sa kontroly kreditu týkajúce sa štatistickej pravdepodobnosti zlyhania platby pri určovaní, či poskytnúť alebo neposkytnúť príslušnú platobnú metódu. Kontrola kreditu môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Ak by sa do výsledkov úverového prieskumu započítali hodnoty skóre, sú založené na vedecky prijatom matematickom a štatistickom postupe. Pri výpočte hodnôt skóre budú okrem iného zahrnuté vaše adresy. PayPal je ďalej oprávnený postúpiť vaše údaje okrem iných strán známym tretím stranám (banky, poskytovatelia e-služieb, servisní partneri, ale aj audítori, analytické služby, agentúry zaoberajúce sa úverovými dopytmi, marketingoví partneri, poskytovatelia cloudových služieb, poskytovatelia retargetingu, pridružené spoločnosti spoločnostiam), ako aj nemenovaným tretím stranám Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, vrátane použitých úverových agentúr, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov PayPalu: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full Právnym základom je písm. B) čl. 6 ods. 1 bod 1 GDPR. 8. Amazonova platobná služba Pri platbe prostredníctvom služby Amazon platíme najskôr vaše platobné údaje spoločnosti Amazon Payments Europe Sca ako zmluvnej strane procesu spracovania platieb a potom spoločnostiam Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL a Amazon Media EU SARL, z ktorých všetky tri sú umiestnené na 5 , Rue Plaetis L 2338 Luxemburg (ďalej len „platby Amazon“). Spoločnosť Amazon Payments si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu. Spoločnosť Amazon Payments používa zistenia týkajúce sa kontroly kreditu týkajúce sa štatistickej pravdepodobnosti zlyhania platby na určenie, či má alebo nemá poskytnúť príslušnú platobnú metódu. Kontrola kreditu môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Ak by sa do výsledkov úverového prieskumu započítali hodnoty skóre, sú založené na vedecky prijatom matematickom a štatistickom postupe. Pri výpočte hodnôt skóre budú okrem iného zahrnuté vaše adresy. Spoločnosť Amazon Payments je ďalej oprávnená postúpiť vaše údaje okrem iných strán nemenovaným tretím stranám (bankám, poskytovateľom elektronických služieb, servisným partnerom, ale aj audítorom, analytickým službám, agentúram na zisťovanie úveru, marketingovým partnerom, poskytovateľom cloudových služieb, poskytovateľom retargetingu, Pridružené spoločnosti). Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, vrátane použitých agentúr na zisťovanie úveru, nájdete v oznámení spoločnosti Amazon Payments o ochrane osobných údajov: pay.amazon.com/uk/help/201751600. Právnym základom je čl. (B) čl. 6 ods. 1 bod 1 GDPR. ANALYTICKÉ SLUŽBY 9. Použitie služby Google Analytics Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google lnc. (»Google«). Google Analytics používa »súbory cookie«, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako túto stránku používate. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a ukladajú sa na ne. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google predtým vašu adresu IP v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytváranie správ o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky spojených s používaním webových stránok a internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi Google. Používanie cookies môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači; upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracúvaní údajov generovaných súborom cookie a týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na stránke toolss.google.com/dlpage/gaoptout? hl = sk-GB. Táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou »anonymizeIp ()«. Takto zhromaždené adresy IP sú skrátené, aby sa vylúčil akýkoľvek priamy odkaz na konkrétnu osobu. V rozsahu, v akom sa vás osobne týkajú zhromaždené údaje, bude takýto vzťah bez zbytočného odkladu vylúčený a osobné údaje budú okamžite vymazané. Službu Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Pomocou získaných štatistík môžeme vylepšiť našu ponuku pre vás a urobiť web pre vás ako používateľa zaujímavejším. Pokiaľ ide o výnimočné prípady prenosu osobných údajov do USA, spoločnosť Google sa prihlásila k štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. F) GDPR. Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky služby: www.google.com/analytics/terms/gb. html; prehľad ochrany osobných údajov: www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html; a zásady ochrany osobných údajov: www.google.de/intl/sk/policies/privacy. Táto webová stránka ďalej využíva službu Google Analytics na analýzu všetkých tokov návštevníkov uskutočňovaných prostredníctvom ID používateľa na všetkých zariadeniach. Analýzu vášho použitia medzi zariadeniami môžete deaktivovať vo svojom zákazníckom účte na stránke »Moje údaje«, »Osobné údaje«. SOCIÁLNE MEDIA 10. Začlenenie videí YouTube Do našej online ponuky sme zahrnuli videá z YouTube, ktoré sú uložené na www.youtube.com a je možné ich prehrať priamo z našej webovej stránky. Všetky boli začlenené do »režimu rozšírenej ochrany údajov«, tj. Pokiaľ videá neprehráte, na YouTube sa neprenesú žiadne údaje, ktoré sa vás týkajú. Údaje uvedené v časti 2 sa prenesú iba vtedy, keď prehráte video. Prenos takýchto údajov je mimo našu kontrolu. Keď navštívite webovú stránku, YouTube je informovaný, že ste navštívili príslušnú podstránku na našej webovej stránke. Budú sa prenášať aj údaje uvedené v časti 3 týchto zásad ochrany osobných údajov. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či je k dispozícii používateľský účet na YouTube, pomocou ktorého ste prihlásený, alebo či taký používateľský účet nemáte. Ak ste prihlásený / -á v službe Google, vaše údaje budú priamo spojené s vaším účtom. Ak si neprajete, aby sa takéto združenie spájalo s vašim profilom na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla najskôr odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na reklamné účely a na účely prieskumu trhu alebo na prispôsobenie svojich webových stránok potrebám svojich používateľov. Takéto hodnotenie sa osobitne vykonáva (vrátane hodnotení pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) s cieľom poskytovať reklamu založenú na potrebách a informovať ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu takýchto používateľských profilov. Ak chcete uplatniť toto právo, musíte sa obrátiť priamo na YouTube. Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromaždených údajov a ich spracovaní službou YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti. Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú aj informácie o vašich zodpovedajúcich právach a možnostiach nastavenia v záujme ochrany vášho súkromia: www.google.de/intl/sk/policies/privacy Spoločnosť Google spracováva vaše osobné údaje aj v USA a prihlásila sa do EÚ. US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 11. Začlenenie Máp Google Táto webová stránka používa službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na našom webe a vy môžete používať túto pohodlnú funkciu máp. Keď navštívite webovú stránku, spoločnosť Google je informovaná, že ste navštívili príslušnú podstránku na našej webovej stránke. Budú sa prenášať aj údaje uvedené v časti 3 týchto zásad ochrany osobných údajov. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či je k dispozícii používateľský účet v službe Google, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo či taký používateľský účet nemáte. Ak ste prihlásený / -á v službe Google, vaše údaje budú priamo spojené s vaším účtom. Ak si neprajete, aby sa takéto združenie spájalo s vašim profilom v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla najskôr odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na reklamné účely a na účely prieskumu trhu alebo na prispôsobenie svojich webových stránok potrebám svojich používateľov. Takéto hodnotenie sa osobitne vykonáva (vrátane hodnotení pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) s cieľom poskytovať reklamu založenú na potrebách a informovať ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu takýchto používateľských profilov. Ak chcete uplatniť toto právo, musíte sa obrátiť priamo na spoločnosť Google. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov poskytovateľom doplnku nájdete v zásadách ochrany súkromia poskytovateľa. Obsahujú tiež informácie o vašich zodpovedajúcich právach a možnostiach nastavenia v záujme ochrany vášho súkromia: www.google.de/intl/sk/policies/privacy Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a prihlásil sa k ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Štít, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. ONLINE REKLAMA 12. Použitie konverzie Google Adwords Službu reklamných médií Google Adwords používame na upozorňovanie na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach. Na základe údajov o reklamnej kampani môžeme určiť úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení. Pri tom spočíva náš záujem v tom, aby sme vám zobrazili reklamu, ktorá vás zaujíma, aby bol dizajn našej webovej stránky pre vás zaujímavejší a aby sme dosiahli spravodlivú kalkuláciu reklamných nákladov. Tieto reklamné prostriedky poskytuje Google prostredníctvom takzvaných »reklamných serverov«. Na tento účel používame súbory cookie reklamného servera, pomocou ktorých je možné merať určité metriky výkonu, ako napríklad flash reklama alebo kliknutia používateľov. Ak by ste sa na našu webovú stránku dostali pomocou inzerátu Google, Google Adwords uloží do vášho PC súbor cookie. Platnosť týchto súborov cookie zvyčajne uplynie po 30 dňoch a nie sú určené na to, aby slúžili na vašu osobnú identifikáciu. Súvisí s týmto súborom cookie, jedinečným ID súboru cookie, počtom zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledným zobrazením (relevantné pre konverzie po zobrazení), ako aj informáciami o deaktivácii (poznámka, ktorú používateľ nechce). sa už nebudú riešiť) sa zvyčajne ukladajú. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak by používateľ navštívil určité stránky webových stránok zákazníka AdWords a platnosť súborov cookie uložených v jeho počítači ešte nevypršala, Google a zákazník budú schopní zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na príslušnú stránku. Každému zákazníkovi AdWords je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Sami nezhromažďujeme a / alebo nespracovávame žiadne osobné údaje počas vyššie uvedených reklamných opatrení. Dostávame iba štatistické vyhodnotenia poskytované spoločnosťou Google. Na základe týchto hodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z používania reklamných médií nedostávame žiadne ďalšie údaje a najmä na základe týchto informácií nemôžeme identifikovať používateľov. Prostredníctvom použitých marketingových nástrojov váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Pretože nemáme kontrolu nad rozsahom a ďalším používaním údajov, ktoré Google zhromažďuje pomocou tohto nástroja, nasledujúce informácie vychádzajú z našej súčasnej úrovne vedomostí: Začlenením konverzie AdWords získava Google: informácie, že ste navštívili príslušnú časť našej webovej stránky alebo ste klikli na niektorú z našich reklám. Za predpokladu, že ste zaregistrovaní v službe poskytovanej spoločnosťou Google, môže spoločnosť Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že sa poskytovateľ vašu IP adresu naučí a uloží. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete zabrániť účasti v tomto procese sledovania:
 • zodpovedajúcou úpravou softvéru vášho prehľadávača, najmä - - potlačením súborov cookie tretích strán nebudete dostávať žiadne reklamy tretích strán;
 • zakázaním súborov cookie na sledovanie konverzií nastavením prehliadača tak, aby ste zablokovali súbory cookie z domény »www.googleadservices.com«, www.google.com/settings/ads, čo povedie k odstráneniu tohto nastavenia po odstránení súborov cookie.
 • deaktiváciou inzerátov poskytovateľov, ktorí sa podieľajú na záujmoch, ktorí sa zaregistrovali na samoregulačnú kampaň »O reklamách«, a to kliknutím na odkaz www.aboutads.info/choices, toto nastavenie však bude vymazané, ak odstránite súbory cookie ;
 • tým, že natrvalo vypnete súbory cookie vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome, a to kliknutím na odkaz www.google.com/settings/ads/plugin. Chceme poukázať na to, že to môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto ponuky.
Právnym základom na spracovanie vašich údajov je písmeno f) čl. 6 (1) (1) GDPR. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na Googli nájdete na adrese: policies.google.com/privacy?hl=sk a services.google.com/sitestats/en.html. Prípadne môžete navštíviť webovú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese www.networkadvertising.org. Spoločnosť Google sa prihlásila k Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 13. remarketing Okrem konverzie služby AdWords používame aj aplikáciu Remarketing Google. Toto je proces, prostredníctvom ktorého sa snažíme opäť pristupovať k vám. Aplikácia umožňuje vidieť naše inzeráty po návšteve našich webových stránok, ako budete pokračovať v používaní internetu. To sa deje prostredníctvom súborov cookie uložených vo vašom prehliadači, pomocou ktorých je vaše správanie pri používaní na rôznych webových stránkach zaznamenané a hodnotené spoločnosťou Google. Týmto spôsobom spoločnosť Google dokáže zistiť vašu poslednú návštevu na našej webovej stránke. Podľa Google žiadne z vašich osobných údajov, ktoré sa týkajú vás zhromažďované počas remarketingového procesu a ktoré môžu byť potenciálne uložené spoločnosťou Google, sa zlúčia s inými údajmi. Najmä pseudonymizácia sa používa v remarketingu, tvrdí Google.  

Newsletter Prihlásiť

Zaregistrujte sa na odber našich obchodných správ a technických informácií o našich produktoch a službách.

keyboard_arrow_up