Splošni pogoji poslovanja

I. Splošno, stranke, jezik
 1. Vse ponudbe, prodajne pogodbe, dobave in storitve na podlagi vaših naročil preko naše spletne trgovine https://eshop.czechminibreweries.com urejajo ti splošni pogoji prodaje CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Češka republika, info (at) czechbrewerysystem.com, DDV-ID št. CZ05783011, ki ga zastopajo tri solastnika Ales Jakimov, Pavel Hapl, Jan Vacha v različici, ki velja na čas, ko je naročnik poslal naročilo. Različni pogoji s strani stranke se ne uporabljajo, razen če se izrecno strinjamo z njihovo veljavnostjo.
 2. Naše prodajno osebje ni pooblaščeno za sklepanje ustnih sporazumov, ki niso skladni z naročilnico, individualno kupno pogodbo ali temi splošnimi pogoji.
 3. Ponudbe izdelkov v naši spletni trgovini so namenjene izključno potrošnikom. Za namene teh splošnih pogojev je potrošnik vsak posameznik, ki sklene pogodbo za namen, ki ni v glavnem povezan z njegovim poslovanjem, trgovino ali samostojno poklicno dejavnostjo.
 4. Pogodbe z našimi strankami se sklenejo izključno v angleškem ali češkem jeziku.
II. Sklenitev pogodbe
 1. Naše ponudbe v spletni trgovini na domeni https://eshop.czechminibreweries.com niso zavezujoče.
 2. Z naročilom preko naše spletne trgovine naredite zavezujočo ponudbo za nakup ustreznega izdelka.
 3. Čas in datum sklenitve pogodbe med nami in nami je odvisna od načina plačila, ki ste ga izbrali. Več informacij o tem najdete na naši strani Informacije za stranke.
 4. Kot stranka ste upravičeni, da prekličete ponudbo in izdelek vrnete v skladu s pravico stranke do odstopa, ki vam je na voljo med postopkom naročanja (informacije za stranke).
III. Cene, stroški dostave in plačilni pogoji
 1. Naše cene na spletni trgovini ne vključujejo zakonskega DDV, niti stroškov pošiljanja. Razlog za to je, da je večina vhodnih naročil narejenih iz držav, kjer se DDV ne dodaja osnovni ceni izdelkov v skladu z veljavnimi zakoni Evropske unije.
 2. Dostava se izvede samo proti plačilu na enega od načinov, ki jih ponujamo.
 3. Kupna cena mora biti poravnana takoj po naročilu.
IV. Zadržanje lastništva blaga
 1. Lastništvo nad blagom bomo ohranili, dokler plačilo ne bo izvršeno v celoti. Če imate zamudo pri plačilu za več kot 10 dni, smo upravičeni do odstopa od pogodbe.
V. Pogoji dostave
 1. Za dobavo blaga veljajo dogovori s stranko. Obračunani stroški pošiljanja bodo avtomatsko izračunani po dodajanju blaga v zabojnik ali pa jih bodo individualno izračunali naši prodajalci.
 2. Če dobava blaga ni izvedena ali ne bo izvedena v skladu s pogodbo, nam morate določiti dodatno časovno obdobje za izvedbo storitve. V nasprotnem primeru niste upravičeni do odstopa od pogodbe.
 3. Pravico imamo, da delno oddamo izdelke, ki so zajeti v enem naročilu in jih lahko uporabimo ločeno, v skladu z dogovorom med nami in stranko.
VI. Pravica do odstopa, stroški vračila blaga
 1. Če ste potrošnik v skladu z evropskimi zakoni, imate pravico do odstopa od pogodbe.
 2. V primeru izstopa bo stroške vračila blaga plačal kupec.
VII. Garancija
 1. V primeru napake na dostavljenem izdelku imate pravico, da v okviru zakonskih določil zahtevate garancijsko popravilo izdelka, odstop od pogodbe ali znižanje cene.
 2. Za nove izdelke je zastaralni rok za garancijske zahtevke dve leti od dobave izdelka kupcu.
VIII. Omejitev odgovornosti
 1. Ne odgovarjamo (na kakršni koli pravni podlagi) za kakršno koli škodo, ki je ni mogoče pričakovati pri običajni uporabi izdelka. Zgoraj navedena omejitev odgovornosti ne velja v primeru namernega namena ali hude malomarnosti.
 2. Poleg tega smo odgovorni za kršitev dolžnosti iz malomarnosti, katere izplačilo je nujno potrebno za pravilno izpolnitev pogodbe, pri čemer kršitev ogroža doseganje namena pogodbe in upoštevanje katere ste na katerega se stranke običajno zanašajo. V slednjem primeru pa odgovarjamo le za predvidljivo škodo, ki je značilna za pogodbo. Mi ne odgovarjamo za malomarno kršitev dolžnosti, razen tistih, ki so navedene v prejšnjih stavkih.
 3. Omejitve odstavkov 1 in 2 veljajo tudi v korist naših zakonitih zastopnikov in zastopnikov v primeru zahtevkov, ki se vložijo neposredno proti njim.
 4. Omejitve te klavzule 8. ne veljajo za našo odgovornost za zagotovljene lastnosti in za osebne poškodbe.
 5. Podatkovna komunikacija prek interneta ne more biti ob trenutnem stanju tehnike brez napak in / ali vedno na voljo. V kolikor ne bomo prevzeli odgovornosti za neprekinjeno in neprekinjeno razpoložljivost našega spletnega sistema trgovanja.
IX. Varstvo podatkov
 1. Glede pogojev za pridobitev, obdelavo in shranjevanje vaših osebnih podatkov vas napotimo na našo ločeno Politika varstva osebnih podatkov .
X. Spletna platforma za reševanje sporov
 1. Potrošniki imajo možnost, da spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s trgovcem, rešijo izvensodno prek spletne platforme za reševanje sporov Evropske komisije, ki je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Uporaba te spletne platforme za reševanje sporov ni obvezna; to je le prostovoljna alternativa reševanju sporov pred sodiščem.
 3. Še vedno imate pravico, da svoje sodne zahtevke poravnate na sodišču, ne da bi uporabili platformo za reševanje sporov na spletu Evropske komisije.
XI. Postopek reševanja sporov pred arbitražno komisijo za potrošnike
 1. Izrecno poudarjamo, da nismo niti pripravljeni niti zavezani k sodelovanju v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.
 
 • Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Češka republika
 • info@czechbrewerysystem.com
 • + 420-735-176-071
 • + 420-732-217-950
Czech Brewery System s.r.o. - Proizvodnja pivovarn, malih pivovarn, mikro pivovarn, fermentacijskih rezervoarjev in vse profesionalne opreme za proizvodnjo piva. Tehnologije za proizvodnjo sadnih alkoholnih pijač - \ t cider. Evropski materiali kakovosti, češko delo z garancijo.

Newsletter Naročite

Registrirajte se za naročnino na naše poslovne novice in tehnične informacije o naših izdelkih in storitvah.

keyboard_arrow_up