อัดลมเบียร์ในถัง

เทียนอิ่มตัวด้วยหินสแตนเลสและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อคาร์บอไนซ์เบียร์ในถังผลิตเบียร์แรงดัน

คาร์บอนไดออกไซด์เบียร์ไหลผ่าน

อุปกรณ์คาร์บอไนเซชันของเบียร์แบบไหลผ่าน - อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่มีไว้สำหรับคาร์บอไนเซชันแบบไหลผ่านเพิ่มเติมของเบียร์ก่อนบรรจุขวด
คีย์บอร์ด_ลูกศร_ขึ้น