สถานี CIP มือถือ

สถานี CIP ติดตั้งล้อเพื่อให้เคลื่อนย้ายเครื่องได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อถังและระบบท่อขนาดเล็ก

สถานี CIP แบบคงที่

สถานี CIP แบบตายตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อถังขนาดใหญ่และระบบท่อในโรงเบียร์ที่มีกำลังการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่
คีย์บอร์ด_ลูกศร_ขึ้น