บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการใหม่และปัจจุบันของโรงเบียร์และสายการผลิตไซเดอร์

การวางแผนและบริการโครงการ

การวางแผนและงานโครงการสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อและดำเนินการสายการผลิตเบียร์หรือไซเดอร์ของตนเอง

บริการผลิตเบียร์-ไซเดอร์

บริการรับรองประสิทธิภาพการทำงานของโรงเบียร์หรือไซเดอร์ - วัตถุดิบ ใบรับรอง กฎหมาย
คีย์บอร์ด_ลูกศร_ขึ้น