Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo cho các nhà khai thác mới và hiện đại của các nhà máy bia và dây chuyền sản xuất rượu táo.

Quy hoạch và dịch vụ dự án

Lập kế hoạch và dự án làm việc cho khách hàng muốn mua và vận hành dây chuyền sản xuất bia hoặc rượu táo của riêng họ.

Dịch vụ sản xuất bia

Dịch vụ đảm bảo khả năng vận hành của nhà máy bia hoặc rượu táo - nguyên liệu thô, chứng chỉ, lập pháp.
keyboard_arrow_up