Thiết bị chiết xuất hoa bia

Hops vắt là một thiết bị đặc biệt cho nhảy khô - chiết xuất hoa bia vào bia lạnh. Các công cụ cần thiết để sản xuất bia Ấn Độ Pale Ale.

Bộ chiết hoa bia với thùng bia cách nhiệt

Bộ trang bị đầy đủ cho nhảy khô. Các bộ bao gồm máy chiết hoa bia, máy bơm và bể điều hòa bia cách nhiệt làm mát bằng nước.

Bộ chiết hoa bia với thùng bia không cách nhiệt

Bộ trang bị đầy đủ cho nhảy khô. Các bộ bao gồm máy chiết hoa bia, máy bơm và bể điều hòa bia không cách nhiệt làm mát bằng không khí.
keyboard_arrow_up