• Е-ПРОДАВНИЦА
  • блог
  • Референци
  • Билтен
  • Каталог

Ценовник: опрема за перење и полнење на багери

Ценовник: Опрема за испирање, перење, санитација и боцки за полнење

Ние ги нудиме овие алатки и машини за чистење (испирање, перење, дезинфекција) на бочви и полнење на пијалаци во бочви:

Кег-суди

I. Прирачни бонбониII. Багри машини за полнење со дофат до 35 чаши / час

акции