• E-SHOP
  • Blog
  • Referencat
  • Gazete
  • Katalog

Pajisjet e mbushjes së shisheve

shishe-mbushëse-01-280x143

Ne ofrojmë një gamë të gjerë të pajisjeve për shisheve isobarike të produkteve në atmosferën mbrojtëse CO2 nga Tanke birre. Shishe manuale të thjeshta, mbushëse gjysmë automatike dhe shishe, makina automatike për mbushjen e shisheve, makina për etiketimin e shisheve dhe makineritë për mbylljen e shisheve.

BFSA-MB200-shishe mbushësOfrimi i lehtësirave për mbushjen e pijeve në shishe dhe operacionet që lidhen me mbushjen e shisheve:

aksione